Odpowiedź

Odpowiedź
W trakcie analizy

Какие ограничения вы имеете в виду?

Odpowiedź
W trakcie analizy

Какие ограничения вы имеете в виду?